Dirbtiniu intelektu paremta kompiuterių spausdinimo įrenginių aptarnavimo IT sistema
Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0092
Priemonė: Eksperimentas
Projekto tikslas: Padidinti UAB "Printlog" inovacinį potencialą, siekiant spartesnės verslo plėtros
Projekto veiklos:

Pasiektas Projekto vykdytojo aukštas spausdintuvų aptarnavimo vadybos lygis IT pagrindu ir turima techninė bazė sudaro prielaidas diegti dirbtinio intelekto besimokančius iš jau skaitmenizuotų procesų algoritmus.

Projekto metu bus sukurta „Dirbtiniu intelektu paremta kompiuterių spausdinimo įrenginių aptarnavimo IT sistema“, jos prototipas, kurią sudarys dirbtinio intelekto pagrindu integruotai veikiantys du komponentai (posistemės):

      1) išmanusis spausdinimo įrenginių aptarnavimo IT sistemos komponentas;
      2) išmanusis santykių su klientais IT sistemos komponentas.

Bus sukurti mašininio mokymosi algoritmai, kurie kompleksiškai apims visus spausdintuvų patarnavimo procesus.

Projektą planuojama įgyvendinti su partneriu UAB „Printera“. Projekto mokslinėje veikloje bus pasitelkiama mokslo institucija.

Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Projekto vykdytojas: UAB “Printlog”
Partneris: UAB „Printera“

www.esinvesticijos.lt

Kuriame lietuvos ateitį

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa